Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2018

Χειροτεχνικές Δημιουργίες αμέτρητες με μεράκι και φαντασία

Χειροτεχνικές Δημιουργίες αμέτρητες με μεράκι και φαντασία: Δημιουργίες χειροποίητες από σύρμα, πέτρα, ξύλο, βότσαλα.
Κάθε πέτρα κάθε χάνδρα είναι η βάση για τις χειροτεχνικές δημιουργίες μου.